Voertuigen

Blusvoertuigen    

Tankautospuit (4/5 personen)
Tankautospuit (6/7 personen)
Tankautospuit (8/9 personen)
Dit zijn de standaard TS’en zoals ze bijna overal in Nederland te vinden zijn.
De sterkte van deze voertuigen is ook afhankelijk van het aantal inzittende.

Voor meer informatie over Tankautospuiten en een lijst van basis inhoud:
nl.wikipedia.org/wiki/Tankautospuit

Tankautospuit Terreinvaardig (4/5 personen)
Tankautospuit Terreinvaardig (6/7 personen)
Tankautospuit Terreinvaardig (8/9 personen)
Een terreinvaardig voertuig is een voertuig dat ook 4×4 bezit (Alle wielen aangedreven). Dit zorgt voor een betere bereikbaarheid zoals in bosachtig gebied of over onverharde wegen.

Tankautospuit Natuurbrandbestrijding (4/5 personen)
Tankautospuit Natuurbrandbestrijding (6/7 personen)
Tankautospuit Natuurbrandbestrijding (8/9 personen)
Een voertuig onder de categorie Natuurbrandbestrijding is speciaal ingericht voor branden in de natuur. Het voertuig is altijd 4×4 en kan ook nog eens blussen vanaf het dak. In veel gevallen hebben ze meer water aan boord dan een TST.
In de toekomst zal een NB niet kunnen helpen bij een hulpverlening, maar juist beter bij een buitenbrand.

Snel Interventievoertuig (SI-2)
In veel gemeenten wordt dit snelle voertuig steeds vaker ingezet. Dit om de kleinere brandjes snel te kunnen oplossen. Minder personeel, kleiner voertuig, goedkoper!
In de toekomst is een SI: goedkoper, kan deze sneller rijden, en alleen gebruikt worden bij de kleinere brandjes.

Overige Brandweereenheden

Redvoertuig (RV)    HW

Verzamelnaam voor alle voertuigen die op hoogte kunnen komen zoals een Autoladder of een Hoogwerker.
De autoladder en hoogwerker hebben in het spel precies dezelfde werking. Toch kun je voor beide een aparte kopen (ook gebruik van afbeelding in de voertuigverzameling is handig).
Benodigd vanaf 3 brandweerposten.

Autoladder (AL)
Deze wordt de volksmond ladderwagen genoemd, een type voertuig waarbij het voertuig nog echt is voorzien van een ladder met een bak aan het einde. Dit voertuig beschikt alleen over de mogelijkheden: uitschuiven, draaien.

Hoogwerker (HW)
Een type voertuig dat herkenbaar is aan het ontbreken van de ladder. Groot voordeel zijn de extra mogelijkheden op het gebied van bereik.

Watertransportsysteem (WTS) WTS 

Hieronder vallen verschillende voertuigen. Waaronder de Slangenwagen, tankwagen en haakarmbakken.
Benodigd vanaf 7 brandweerposten.

Slangenwagen (SL)    
Een slangenwagen zoals we in deze versie in het spel in gedachten hebben, is een voertuig compleet ingericht om slangen te vervoeren.

Watertankwagen (WT)
Een watertankwagen is een voertuig dat grote hoeveelheden water kan transporteren naar de locatie van een incident, om daarmee andere brandweervoertuigen van genoeg bluswater te kunnen voorzien.

Dompelpompaanhangwagen (DPA)

Aanhanger met daarop een dompelpomp. De aanhanger kan door elk type tankautospuit, een , hulpverleningsvoertuig, dienstbus (waaronder ook de VEB) of de slangenwagen worden vervoerd. De dompelpompaanhanger wordt gebruikt om water naar inzetten de transporteren (+10%).

Motorspuitaanhanger(MSA)

Aanhanger met daarop een kleine (blus-)pomp. De aanhanger kan door elk type tankautospuit, een , hulpverleningsvoertuig, dienstbus (waaronder ook de VEB) of de slangenwagen worden vervoerd. De MSA kan bijdragen aan de hoeveelheid water op de inzet (+5%) en kan ook zelfstandig blussen, de aanhanger blust echter niet zo snel als een tankautospuit.


Hulpverleningsvoertuigen (HV)

Een hulpverleningsvoertuig is een brandweervoertuig dat specifiek ingericht is voor technische hulpverlening. Het is in feite een rijdend gereedschapsmagazijn. De huidige/oude benaming van voertuigen gaat als volgt: HV-1 of HV-2 waarin de HV-1 4×4, een lier, aggregaat en spullen voor gevaarlijke stoffen meer heeft dan de HV-2. Dit systeem is inmiddels ‘oud’ en zal langzaam worden overgezet naar het nieuwe HV-Groot.
Benodigd vanaf 4 brandweerposten.

Hulpverleningsvoertuig
Benodigd vanaf 4 brandweerposten.

Tankautospuit-Hulpverlening
De TS-HV is een brandweervoertuig dat zowel kan blussen als technisch hulpverlening.
Per 10 Brandweerposten kan één TS-HV gekocht worden.

Adembeschermingsvoertuig (AB)    AB
Voertuig dat voor verse lucht zorgt in de flessen van het personeel.
Benodigd vanaf 5 brandweerposten.
Er is ook een haakarmbak versie beschikbaar.

Verkenningseenheid (VEB) VEB 
Deze dienst komt ter plaatse om te kijken of er sprake is van gevaarlijke stoffen. Om dit voertuig uit te kunnen sturen is een opleiding benodigd in de Brandweeracademie. Vergeet ook niet om deze opgeleide mensen vast aan dit voertuig toe te wijzen.
Benodigd vanaf 10 brandweerposten.

Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) AGS
Adviseren over redding, bronbestrijding, ontsmetting, mogelijke gevolgen voor het effectgebied bij incidenten met gevaarlijke stoffen, dat doet een Adviseur Gevaarlijke Stoffen. Om dit voertuig uit te kunnen sturen is een opleiding benodigd in de Brandweeracademie. Vergeet ook niet om deze opgeleide mensen vast aan dit voertuig toe te wijzen.
Benodigd vanaf 11 brandweerposten.

Officier van Dienst Brandweer (OvD-B) OvD-B
De Officier van Dienst komt ter plaatse als er meerdere TS’en ter plaatse komen. Dit om alles rondom de melding goed en gestructureerd samen te laten werken tot een goed einde.
Benodigd vanaf 6 brandweerposten.

Hoofd Officier van Dienst Brandweer (HOD-B) HOvD-B
De Hoofd Officier wordt benodigd vanaf 13 posten. Ook is er een opleiding benodigd om deze te kunnen bemannen. Er is daarom een opleiding HOD beschikbaar in de brandweeracademie.
Tip: Als je realistisch speelt en je hebt te veel grote branden (wanneer je veel posten hebt krijg je meer grotere meldingen) en je benodigd steeds meer dan 1 HOD maar je regio heeft er maar 1? Maak voor de Hoofdcommandeur bijvoorbeeld ook een HOD auto en geef die de naam Hoofdcommandeur. Dan laat je deze ter plaatse komen bij grote branden.

Commandovoertuig (CO)     
In het commandovoertuig kunnen de HOVD-B en andere officieren uit de wind rustig overleggen over de aanpak van van de brand. Dit voertuig is benodigd vanaf 14 brandweerposten. Om dit grote voertuig te besturen benodigd dit voertuig de opleiding Brandweerchauffeur-zwaar. Er is ook een haakarmbak beschikbaar.

Voorlichter Brandweer (DA-VL) VL
De voorlichter van de brandweer zal omwonende en de pers ter woord staan in geval van grote calamiteiten. Dit voertuig is benodigd vanaf 14 brandweerposten. Er is een opleiding nodig voor de voorlichter.

Dienstauto en Dienstbus (DA/DB)
Beiden hebben alleen als functie het vervoeren van personeelsleden naar een brand. Een aantal melding typen vereisen meer dan alleen een TS, maar ook een bepaald aantal personen om te kunnen waarborgen dat voldoende materieel ter plaatse is om de brand te kunnen blussen. Handig is hiervoor om DA/DB te laten rijden om zo toch genoeg manschappen ter plaatse te krijgen.

Waterongevallenbestrijding

Wat moet je doen? Bij de uitbreidingen van de brandweerpost vind je de Waterongevallenbestrijding uitbreiding. Na afronding kun je in de winkel de Waterongevallenvoertuigen kopen.
Wanneer je nog niet klaar bent voor de meldingen maar de uitbreiding wel klaar is, kun je de afdeling altijd op ‘niet beschikbaar’ zetten!
Dit is een optionele uitbreiding van je brandweerpost.
Waterongevallenvoertuigen (WO / Duikbus) 
De duikers worden opgeroepen voor alles wat om of in het water gebeurt. Ze kunnen met hun waterdichte pakken makkelijk het water in bij elke weersomstandigheden. Om de bus te laten rijden is een opleiding Duiker/Duikploegleider benodigd voor minimaal 4 en maximaal 6 man in de Academie.

Waterongevallenaanhangers (WOA) 
Waterongevallenaanhangers zijn aanhangers met daarop een brandweervaartuig (boot). Deze vaartuigen kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij zoekacties of het bergen van slachtoffers in het water. De waterongevallenaanhanger kan door elk type tankautospuit, een waterongevallenvoertuig, hulpverleningsvoertuig, dienstbus (waaronder ook de VEB) of de slangenwagen worden vervoerd.

Personeel Materieelvoertuig – Oppervlakteredding (PM-OR)
Oppervlakteredders komen ter plaatse bij ongevallen in sloten en ondiep water. In het spel heeft dit voertuig dezelfde functies als de WO.  Voertuig heeft minimaal 4 en maximaal 9 personeelsleden nodig. Heeft opleiding nodig.

Tankautospuit – Oppervlakteredding (TS-OR)
Tankautospuit met dezelfde functie als de PM-OR. Heeft opleiding nodig.
Het voertuig heeft een dubbele functie Blusvoertuig / Oppervlakteredding.

Vliegveldbrandbestrijding

Bij de uitbreidingen van de brandweerpost vind je de Vliegveldbrandbestrijding uitbreiding. Na het afronden kun je in de winkel de verschillende voertuigen kopen. Wanneer je nog niet klaar bent voor de meldingen maar de utibreiding wel klaar is, kun je de afdeling altijd op ‘niet beschikbaar’ zetten!
Dit is een optionele uitbreiding van je brandweerpost.
Crashtenders (CT)
De voertuigen zijn in verschillende groottes beschikbaar. De voertuigen zijn verdeeld in
4×4, 6×6 en 8×8. Voor dit voertuig is een opleiding Vliegveldbrandbestrjiding benodigd voor minimaal 2 en maximaal 3 personen.

Airport Fire Officer / On Scene Commander (AFO/OSC)
De AFO/OSC is de Officier van Dienst van het vliegveld. Totdat een externe OVD het komt overnemen zal de AFO/OSC met zijn lokale kennis hier de dienst uitmaken. Voor dit voertuig is een opleiding AFO/OSC benodigd voor maximaal 2 personen.

Schuimblussing

Schuim wordt ingezet om bijzondere branden te blussen. In het spel zullen sommige inzetten nu ook een hoeveelheid schuimvormend middel (SVM) vereisen.
Tijdens het blussen wordt SVM bijgemengd bij het bluswater en zo kan een schuimdeken over de brand worden gespoten om het vuur te verstikken.
Bij de uitbreidingen van de brandweerpost vind je de schuimblussing. Dit is een optionele uitbreiding van je brandweerpost na de afronding maakt het mogelijk de volgende voertuigen te kopen:

Schuimblusvoertuig (SB)
Groot blusvoertuig met schuimvormend middel (SVM) aan boord. Deze kan worden ingezet om bijzondere branden te blussen. Voor dit voertuig is een opleiding chauffeur zwaar.
Minimaal. 2 personen Maximaal. 3 personen.

Schuimblusaanhanger (SBA)
Aanhanger met schuimvormend middel (SVM) aan boord. Deze kan worden ingezet om bijzondere branden te blussen. De aanhanger kan door elk type tankautospuit, een , hulpverleningsvoertuig, dienstbus (waaronder ook de VEB) of de slangenwagen worden vervoerd.
Er is ook een haakarmbak versie beschikbaar.

Haakarmbakken    dph

Haakarmbakken zijn als toevoeging gekomen om het realisme te vergroten. Ze zijn iets duurder dan een gewoon voertuig, maar zijn wel flexibeler. Een haakarmvoertuig kan alle bakken vervoeren die je bezit. Zelfs als deze op een andere post staat (hiervoor moet je dit wel aanzetten in de instellingen van je bak). Het voertuig kan bij het alarmeren ook steeds een andere bak meenemen.
Voor elke haakarmbak is een Haakarmbak parkeerplaats nodig onder het tabblad Uitbouwen. Daarnaast benodig je los een haakarmvoertuig.
Haakarmbakken zijn een optionele uitbreiding van je brandweerpost. Tot op heden kun je altijd kiezen voor óf een haakarmbak óf een gewoon voertuig.

Haakarmvoertuig (HA)    ha
De basis voor het vervoer, het haakarmvoertuig. Om de haakarmvoertuig te laten rijden is personeel vereist met de opleiding Chauffeur-Zwaar uit de brandweeracademie.

Adembeschermingshaakarmbak (ABH)
Voertuig dat voor verse lucht zorgt in de flessen van het personeel.
Benodigd vanaf 5 brandweerposten.

Commandohaakarmbak (COH)
In het commandovoertuig kunnen de HOVD-B en andere officieren uit de wind rustig overleggen over de aanpak van van de brand. Dit voertuig of haakarmbak is benodigd vanaf 14 brandweerposten.

Watertransporthaakarmbak (WTH)   
De watertransporthaakarmbak maakt deel uit van het WTS en kan dus alles met betrekking tot watertekort oplossen zoals ook de slangenwagens en tankwagens doen.

Dompelpomphaakarmbak (DPH)
De dompelpomphaakarmbak maakt deel uit van het WTS. De dompelpomp kan in sloten en plassen gegooit worden om water op te pompen in het geval van te weinig water ter plaatse.

Hulpverleningshaakarmbak (HVH)
Er zijn verschillende soort hulpverleningshaakarmbakken, deze hebben extra gereedschap aanboord. In het spel dezelfde functie als een hulpverleningsvoertuig (HV).

Slangenhaakarmbak (SLH) Een slangenhaakarmbak zoals we in deze versie in het spel zit , is een container compleet ingericht om slangen mee te vervoeren.
Benodigd vanaf 7 brandweerposten

Schuimblushaakarmbak (SBH)
Haakarmbak met schuimvormend middel (SVM) aan boord en watertank. Deze kan worden ingezet om bijzondere branden te blussen.

Ambulance    

De ambulance vervoert slachtoffers vanaf het ongeval naar het ziekenhuis. Wanneer je geen ziekenhuis bezit maar wel een ambulance, kun je de patiënten tegen een lagere vergoeding ook ter plaatse afhandelen.

Zorgambulance
De zorgambulance is ook wel een B-ambulance genoemd. Deze kan niet mee rijden op A1 meldingen maar verzorgt transporten tussen Ziekenhuis en locatie en vice versa. Wanneer je een zorgambulance koopt, krijg je direct Besteld-vervoer meldingen hiervoor. Wanneer je te veel besteld vervoer meldingen hebt, kunnen deze wel door gewone ambulances worden afgehandeld.

MMT – Lifeliner    
Om de MMT – Lifeliner te kunnen laten vliegen heb je het volgende nodig: Een Standplaats, De standplaats upgraden voor een voertuig te kopen, een Lifeliner kopen in de Helikoptermarkt, de medewerkers van de standplaats opleiden tot MMT-Bemanningslid in een Universiteit Faculteit Geneeskunde. De opleiding MMT-Bemanningslid duurt 7 dagen en kan alleen in de Universiteit Faculteit Geneeskunde.
Meldingen voor de MMT komen vanaf 10 Ambulance standplaatsen.

MMT – Auto MMT
Op de MMT-Standplaats kun je ook kiezen voor de goedkopere MMT-Auto. Deze doet er wel een stuk langer over omdat deze uiteraard over de weg komt. Op de auto passen eveneens 4 bemanningsleden die moeten worden opgeleid aan de Universiteit Faculteit Geneeskunde. Hij is te koop op een MMT Standplaats.
Per gebouw (ongeacht type) 1 voertuig per 25 posten.

Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G / DA OVDG-RR)
De Officier van Dienst Geneeskundig komt ter plaatse bij incidenten waarbij 3 of meer slachtoffers zijn. De OvD-G coördineert alles op gebied van de ambulance. Het voertuig is te koop op een normale ambulancestandplaats of op een MMT-Standplaats. De OvD-G heeft een opleiding nodig van 11 dagen in de Universiteit Faculteit Geneeskunde. Daarnaast kan de OvD-G alsmede de OvD-G/RR automatisch spraakaanvragen behandelen.
Per 10 Ambulanceposten (Standplaatsen en VWS-posten) kan één OVDG-RR gekocht worden.

Rapid Responder (RR/DM-RR) RR
De rapid responder is een verpleegkundige in een snel voertuig die ter plaatse kan komen bij incidenten waarbij transport van het slachtoffer niet noodzakelijk is.

Politie

Dienstauto/Dienstbus Noodhulp / Noodhulp onopvallend (DA/DB/ NH-O Noodhulp)    
Voertuigen die als noodhulp rijden komen het meest voor binnen de politie. Dit zijn standaard eenheden die als eerste naar een melding gestuurd zullen worden om een incident af te handelen. Zij kunnen ook arrestanten binnen brengen. Hiervoor is wel een cel benodigd op het politiebureau.
Politie is naast zijn eigen inzetten ook bij zeer veel multidisciplinaire inzetten benodigd.

Dienstmotor Noodhulp (DM)
De dienstmotor Noodhulp heeft dezelfde functie als de DA/DB noodhulp alleen kan deze geen arrestanten transporteren.

DB-Bike
Dienstbus Biketeam heeft dezelfde functie als noodhulp benodigd vanaf 6 politiebureaus Benodigd een speciale opleiding op een school (Biketeam ).

Officier van Dienst – Politie (OVD-P)  
De officier van dienst komt bij incidenten kijken waar meerdere noodhulp auto’s voor benodigd zijn. Hij houd het overzicht en stuurt ze waar nodig aan. Wanneer hij ter plaatse is houdt hij ook de verantwoordelijkheid. De OVD-P is vanaf 5 gewone Politiebureau’s benodigd, en krijg je bij de koop van een Politie hoofdbureau. De OVD-P heeft een 7 daagse opleiding nodig in de Politieacademie. Per hoofdbureau kun je momenteel 2 OVD-P hebben, waarvan je er één direct krijgt bij aankoop van het Hoofdbureau .

ME Groepsvoertuig / Flexbus  + Commandovoertuig
De ME komt kijken wanneer er grote groepen mensen de openbare orde verstoren, of ter bewaking daarvan. Dit kan zijn bij geplande inzetten zoals voetbalwedstrijden maar ook als feestjes uit de hand lopen kunnen deze manschappen in grote getale worden opgeroepen. Een ME Sectie bestaat uit 3 groepsvoertuigen en 1 commandovoertuig. De uitbreiding is te koop op het hoofdbureau waarna de inzetten beschikbaar worden.
Mobiele Eenheid, 2e Sectie. De ME is een optionele uitbreiding op het hoofdbureau. 

Db-av

Dienst bus arrestantenvervoer De Dienst bus arrestantenvervoer (DB-AV) is een optionele uitbreiding op het hoofdbureau Geen opleiding benodigd kan max 5 arrestanten vervoeren.

Politiehelikopter 
De helikopter, ook wel Zulu genoemd, houd van boven af toezicht op de inzetten. Om op de Zulu te mogen vliegen is uiteraard een eigen opleiding benodigd in de Politieacademie van 7 dagen. In die tussentijd kun je op de helikopter standplaats de beschikbaarheid selecteren. Let dus op, deze staat standaard op Niet beschikbaar tot jij zelf dit op beschikbaar hebt. In die tijd krijg je geen meldingen voor de Zulu.
De Zulu is een optionele uitbreiding op je politieposten.

Dienstauto/Dienstbus Hondengeleider (DA/DB Hondengeleider) DB_Hondengeleider
De hondengeleider wordt ingezet bij het zoeken naar bepaalde stoffen of als er dreiging is tegen de persoon. De hondengeleider heeft een opleiding nodig van 7 dagen en is een optionele uitbreiding op je Hoofdbureau (Geen vervoer arrestanten).

Me-ae

ME – Aanhoudingseenheid (ME-AE) Dit is een optionele uitbreiding op het hoofdbureau.
Benodigd een speciale opleiding op een school. (ME – Aanhoudingseenheid).
Minimaal. 6 personen / Maximaal 8 personen.

Arrestatieteam (AT) AT AT AT
Het arrestatieteam komt ter plaatse als er hoge dreiging is tegen de persoon of zijn omgeving. Dit is een zwaar bewapend team die een verdachte zullen overmeesteren en aanhouden. Het AT bestaat uit 3 verschillende voertuigen: AT Commandant (AT-C), AT Materiaalwagen (AT-M) en 4x AT Operator (AT-O). Elk van deze wagens heeft personeel benodigd met de opleiding Operator AT. Dit is een optionele uitbreiding op het Hoofdbureau.

Vrachtwagen Bereden Brigade

Dit voertuig levert 4 paarden bij de inzet:

1 tot 4 personeel

Kosten: 35.000 credits / 15 coins

Benodigd opleiding: Bereden Brigade

Beschikbaar op Politie Hoofdbureau met uitbouw Bereden Brigade

Aanhanger Bereden Brigade

Deze aanhanger levert 2 paarden bij de inzet:

Kosten: 15.000 credits / 15 coins

Benodigde opleiding: Bereden Brigade in trekkend voertuig

Beschikbaar op Politie Hoofdbureau met uitbouw Bereden Brigade

Dienstvoertuig Terreinvaardig Politie

Dit 4×4 voertuig van de politie kan de aanhanger van de bereden brigade trekken:

1 of 2 personeel

Kosten: 10.000 credits / 10 coins

Beschikbaar op Politie Hoofdbureau met uitbouw Bereden Brigade

Opleiding Bereden Brigade

Opleiding beschikbaar in Politie academie

Duurt 4 dagen

Uitbouw Bereden Brigade

Deze uitbouw maakt het mogelijk om de Bereden Brigade op het hoofdbureau te bouwen.

Kosten: 100.000 credits / 20 coins

Duurt 7 dagen

Geeft 6 nieuwe parkeerplaatsen op Politie Hoofdbureau

Waterredding

Met dit gebouw en een combinatie van deze voertuigen is het mogelijk verschillende posten van de KNRM en/of reddingsbrigade te bouwen.
Dit betekent dat de Reddingsbrigade nu ook bijstand kan verlenen bij bestaande waterongevallen in het spel. Dit maakt dat deze update ook in het binnenland kan worden gebruikt en de voertuigen op de binnenwateren kunnen worden ingezet.
Om de voertuigen te laten uitrukken is een opleiding aan het spel toegevoegd. Dit is de opleiding ‘Waterredding’ De opleiding is aan de brandweeracademie toegevoegd.
De opleiding duurt Waterredding (3 dagen). Vergeet ook niet om deze opgeleide mensen vast aan de voertuigen toe te wijzen.
De inzetten spelen zich voornamelijk af op de POI’s ‘Strand’, ‘Strandopgang’ en ‘Duinen’.
DAT-RB: Het dienstvoertuig van de Reddingsbrigade
KHV: Het kusthulpverleningsvoertuig van de KNRM
BA-RB: Een nieuwe bootaanhanger.
Quad Quad Reddingsbrigade
Transporteert de Reddingsbrigade naar de inzet
RB-K Reddingsboot klein
Een kleine gemotoriseerde boot gemaakt om personen en slachtoffers te vervoeren langs de kust.
RB-GReddingsboot groot
Een grote reddingsboot die het mogelijk maakt de grotere wateren te bevaren.

Uitbreiding Boten Maakt het mogelijk de boten voor de KNRM of Reddingsbrigade te kopen.
Maakt inzetten in de categorie mogelijk: Kustwacht Inzetten (Zee) Duur 5 dagen
100.000 Credits 15 Coins

SAR
Met deze update is het mogelijk om inzetten te krijgen op open zee. Om deze inzetten te laten genereren moet je kustwachtpost een spawn gebied (generatie gebied) hebben. Dit gebied is ingesteld op een bepaalde grote, maar je bent vrij om grootte en positie zelf te bepalen. Om naar de inzetten op zee te gaan, heb je schepen en helicopters nodig, die je in deze update zult vinden.

Genereert:Kustwacht Inzetten, Kustwacht Inzetten (Zee)
Platformen bouwen. (er kan er 1 per 6 Kustwacht Havens gebouwd worden).

Uitbreiding Extra SAR Helikopter Hangar
Biedt een extra parkeerplaats voor de SAR Helicopter. 200.000 Credits 15 Coins Duur 4 dagen.

Kustwacht boot 25 Coins 50.000 Credits
Reddingsboot groot 25 Coins 45.000 Credits
Reddingsboot klein 25 Coins 35.000 Credits
SAR-heli 30 Coins 300.000 Credits


Steunpunt Rijkswaterstaat

  • Steunpunt Rijkswaterstaat Bouwen 100.000 Credits 50 Coins
  • Personeel 5 personen bij aankoop nieuw gebouw.
  • Nieuwe uitbreiding: tot max 10 Levels
  • Signalisatie nieuwe voertuigen:
  • Dienstauto Rijkswaterstaat (DA-RWS) Dit is een Signalisatie Voertuig. Hun taak is ervoor zorgen dat mensen vlot en veilig kunnen door rijden. Max. 1 personen 15 Coins 15.000 Credits
  • Dienstmotor Rijkswaterstaat (DM-RWS) Dit is een Signalisatie Voertuig. Hun taak is ervoor zorgen dat mensen vlot en veilig kunnen doorrijden. Max. 2 personen 25 Coins 25.000 Credits
  • Dienstauto Signalisatie (DA-SIG) Dit is een Signalisatie Voertuig. Hun taak is ervoor zorgen dat mensen vlot en veilig kunnen doorrijden Max. 2 personen 25 Coins 25.000 Credits

Nieuwe opleiding: Weginspecteur Weginspecteur (3 dagen) Brandweer school

Voor de gegevens van de bezetting van elk voertuig: klik hier (google spreadsheets)