Wat moet je kopen en wat heb je eigenlijk nodig?

Handleiding m.b.t. aantal brandweerposten

1 Post: Weinig meldingen, maximaal 2 meldingen dus 2 brandweerwagens.
2 Posten: Meer meldingen, maximaal 3 meldingen dus 3 brandweerwagens.
3 Posten: Koop een Reddingsvoertuig (RV), ofwel een AutoLadder (AL) of HoogWerker (HW).
4 Posten: Koop een Hulpverleningsvoertuig (HV).
5 Posten: Koop een Adembeschermingsvoertuig (AB) of Haakarmbak (ABH).
6 Posten: Koop een Officier van Dienst Brandweer (DA-OvD).
7 Posten: Koop een Slangenwagen (SL/WT) of aanverwante voertuigen zoals watertankwagens of haakarmbakken.
8 Posten: Hier zijn geen nieuwe speciale wagens nodig.
9 Posten: Hier zijn geen nieuwe speciale wagens nodig.
10 Posten: Koop een Verkenningseenheid Brandweer (DB-VEB) en leidt een persoon daarvoor op.
11 Posten: Koop een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (DA-AGS) en leidt een persoon daarvoor op.
12 Posten: Hier zijn geen nieuwe speciale wagens nodig
13 Posten: Koop een Hoofd Officier van Dienst (DA-HOD) en leidt een persoon daarvoor op.
14 Posten: Koop een Commandovoertuig (CO) of Haakarmbak (COH) en een voorlichter (DA-VL), en leidt voor beide voertuigen een persoon op.

Brandweerposten

Het maximale aantal te bouwen kazernes is 5000. Kosten van de 1ste tot 24ste kazerne zijn hetzelfde. Na de 25ste kazerne worden de kosten steeds hoger.
Nieuwbouw (1 parkeerplaats, Level 0): 100.000 Credits of 30 Coins (Vanaf 25 posten zie volgende paragraaf)
Uitbouw (2 parkeerplaatsen, Level 1): 10.000 Credits of 10 Coins
Uitbouw (3 parkeerplaatsen, Level 2): 50.000 Credits of 15 Coins
Iedere verdere uitbouw kost: 100.000 Credits of 20 Coins
Er zijn maximaal 25 parkeerplaatsen op Level 24 per post mogelijk.

De kosten voor een nieuw te bouwen post gaan volgens een vaste formule:
Bouwkosten voor de volgende post (in Credits) = 100.000+200.000×LOG2(Aantal posten-22)

De 1e tot 24ste post kosten 100.000 Credits, de 25ste post 300.000 Credits, de 26ste post 416.933 Credits, de 27ste post 500.000 Credits, de 28ste post 564.386 Credits, de 29ste post 616.993 Credits, de 30ste post 661.471 Credits, de 40ste post 917.493 Credits, de 50ste post 1.050.978 Credits, de 60ste post 1.141.891 Credits, de 70ste post 1.121.918 Credits enzovoort.
De bedragen in Coins blijven onveranderlijk. Ook de uitbouwkosten blijven gelijk aan die van de eerste post.

Verdere uitbreidingen voor de brandweerpost

Ambulance-uitbreiding Er kan alleen een Ambulance worden gekocht. Je hebt ook een vrije parkeerplaats nodig om een ambulance te kunnen kopen.
Bedrag: 100.000 Credits of 20 Coins, Bouwduur 7 dagen
Gelijk afmaken: 10 Coins
Let op! Elke Ambulance-uitbreiding telt ook als een ‘echte ambulance post’. Hierdoor kun je meer of grotere meldingen voor de ambulance krijgen zonder een ‘echte’ post te bouwen.

Waterongevallenbestrijding Hiermee kan een Waterongevallenvoertuig (WO) worden geplaatst op de desbetreffende post. Je hebt ook een vrije parkeerplaats nodig om een Waterongevallenvoertuig te kunnen kopen. Let wel op dat je de benodigde Point Of Interest hebt geplaatst op je kaart (Denk aan sloten/meren/rivieren).
Bedrag: 400.000 Credits of 25 Coins, Bouwduur 7 dagen, Gelijk afmaken: 10 Coins

Haakarmbak Parkeerplaats Met elke haakarmbak parkeerplaats die je koopt kun je 1 haakarmbak op deze post plaatsen. Hier heb je geen extra parkeerplaats nodig, de uitbreiding is een haakarmbak parkeerplaats. Wel heb je een parkeerplaats voor het haakarmvoertuig nodig.
Bedrag: 100.000 Credits of 20 Coins, Bouwduur 7 dagen, Gelijk afmaken: 10 Coins

Vliegtuigbrandbestrijding Hiermee kunnen Crashtenders en AFO/CFO kopen. Let wel op dat de kazerne in de buurt van een vliegveld plaatst. Kies voor je vliegveld de juiste Point of Interest (Vliegveld groot/Vliegveld klein). Hierdoor krijg je andere meldingen en heb je ook andere voertuigen nodig.
Per 10 brandweerposten kan er een post 1 geüpgraded worden.
Bedrag: 400.000 Credits of 25 Coins, Bouwduur 7 dagen, Gelijk afmaken: 10 coins.

Schuimblussing Maakt het mogelijk om voertuigen te kopen die schuimvormend middel (SVM) aan boord hebben. Deze kunnen worden ingezet om bijzondere branden te blussen. Hier mee kan een Schuimblusvoertuig (SB), Schuimaanhanger (SBA)
en Schuimblushaakarmbak (SBH). Let op je hebt een parkeerplaats voor het haakarmvoertuig nodig voor de SBH.
Bedrag: 150.000 Credits of 25 Coins, Bouwduur 5 dagen, Gelijk afmaken. 10 Coins.

Specialisatie Een gespecialiseerd gebouw verandert dit gebouw effectief in een ander type. Er kan maar één specialisatie tegelijk actief zijn, omdat het missies van dit type zal gaan maken. Vereisten uitbreidingen moeten eerst gebouwd worden.
De volgende formule is van toepassing voor de prijs van de specialisaties die je nodig hebt:
50.000 + 100.000 * LOG2(Aantal specialisaties van die soort – 2)
Luchthaven Specialisatie Door deze specialisatie in te schakelen zal dit gebouw alleen luchthaven inzetten creëren
Maakt inzetten in de categorie mogelijk: VBB inzetten (Specialisatie) Duur 2 dagen.
Waterongevallen Specialisatie
Door deze specialisatie in te schakelen zal dit gebouw alleen waterongevallen inzetten creëren
Maakt inzetten in de categorie mogelijk: Waterredding inzetten (Specialisatie) Duur 2 dagen.
Schuimblussing Specialisatie
Door deze specialisatie in te schakelen zal dit gebouw alleen schuimblussing inzetten creëren
Maakt inzetten in de categorie mogelijk: Chemie en industriële inzetten (Specialisatie) Duur 2 dagen.

 

 

Brandweer, karzerne (klein)

Op deze post kan er maximaal 6 voertuigen plaatsen en 1 uitbreiding. De prijs is de helft van de normale posten.
Wanneer je post te klein is kun je deze upgraden naar een normale post.
Gebouw uitbreiden tot normale een post kost helft van je normale posten.
Deze verandering duurt 24 uur of 5 Coins.

Ambulancestandplaatsen

Deze kunnen zonder kostenverhoging gebouwd worden.
Nieuwbouw (1 Parkeerplaats, Level 0): 200.000 Credits of 35 Coins
Uitbouw (2 Parkeerplaatsen, Level 1): 10.000 Credits of 10 Coins
Uitbouw (3 Parkeerplaatsen, Level 2): 50.000 Credits of 15 Coins
Iedere verdere uitbouw: 100.000 Credits of 20 Coins
Er zijn maximaal 20 parkeerplaatsen bij Level 19 mogelijk.

Uitbouw voorstel ambulance:
1 Ambulancepost: Koop 1 of meerdere ambulances, of zorgambulances.
8 Ambulanceposten: Koop ambulance en OVD-G.
10 Ambulanceposten Koop Standplaats MMT en MMT-voertuig of Helikopter.

VWS-post
Er is ook mogelijkheid om een VWS post te bouwen voor het gebruik van ambulances. In deze post kan maximaal 1 extra parkeerplek gekocht worden naast de parkeerplek die bij aanschaf al beschikbaar is. De kosten van de bouw is 100.000 Credits en kosten voor de extra parkeerplek is 100.000 Credits.
Wanneer je een VWS-post uit wil breiden naar een gewone ambulancestandplaats, kan je dat doen door je post om te bouwen naar een normale Ambulancepost. Dit duurt 24 uur en kost 100.000 Credits.

Politie, Opkomstbureaus

Het maximale aantal te bouwen politiebureaus is 1700. Kosten van de 1ste tot 24ste bureau zijn hetzelfde. Na de 25ste bureau worden de kosten steeds hoger. De berekening voor de kosten na bureau 24 is gelijk aan de berekening bij een brandweerpost.
In een politiebureau koop je de Noodhulpwagens, de basis van het politiesysteem.
Nieuwbouw (1 Parkeerplaats, Level 0): 100.000 Credits of 35 Coins
Uitbouw (2 Parkeerplaatsen, Level 1): 10.000 Credits of 10 Coins
Uitbouw (3 Parkeerplaatsen, Level 2): 50.000 Credits of 15 Coins
Iedere verdere uitbouw: 100.000 Credits of 20 Coins
Er zijn maximaal 20 parkeerplaatsen bij Level 19 mogelijk.

Verder kun je de bureaus uitbouwen met cellen.
Cel: 25.000 Credits  of 5 Coins.
Verdere cellen: 25.000 Credits of 5 Coins.

Uitbouw voorstel politie:
1 Bureau: Koop 1 of meerdere Noodhulp, soort maakt niet uit.
4 Bureaus: Koop met je 4 de Bureau gelijk een Hoofbureau en beschik je direct over 1 OVD-P. Koop 1 heli standplaats en koop daar in een politiehelikopter.
6 Bureaus: koop 1 of meerdere Biketeam.

Optioneel:
Vanaf 2 politiebureaus: Koop een Hoofdbureau, uitbreiding Hondengeleider en koop een of meerdere DHG (Hondengeleiders)
Vanaf 3 politiebureaus: Koop een politiehelikopterstandplaats en een politiehelikopter
Vanaf 4 politiebureaus: Koop een Hoofdbureau, uitbreiding ME en koop een Peleton ME (1xCommando, 3xFlexvoertuig)

Politie, Opkomstbureau (klein)

Op deze post kan er maximaal 5 voertuigen plaatsen en 2 cel uitbreiding. De prijs is de helft van de normale posten.
Wanneer je post te klein is kun je deze upgraden naar een normale post.
Gebouw uitbreiden tot normale een post kost helft van je normale posten.
Deze verandering duurt 24 uur of 5 Coins.

.

Politie Hoofdbureaus

Het hoofdbureau is een uitbreiding op het gewone bureau. Op het hoofdbureau vind je alle specialistische politievoertuigen zoals de OVD-P en ME en Hondengeleider. Op de hoofdpost bevinden zich GEEN cellen of Noodhulp auto’s.

Na het bouwen van het hoofbureau beschik je direct over 1 OVD-P.
In het tabblad uitbouwen vind je de uitbreidingen:
– 2e OVD-P, hiermee krijg je een parkeerplaats voor een 2e OVD-P overtuig.
– Mobiele eenheid, Sectie. Daarmee krijg je toegang tot 1 Commandovoertuig en 3 Flexvoertuigen.
– Hondengeleiders. Daarmee krijg je toegang tot 4 Hondengeleiders (2 Dienstauto’s, 2 Dienstbussen).
– Arrestatieteam. Daarmee krijg je toegang tot 4 Arrestatieteam Operators, 1 Arrestatieteam Materieelvoertuig en 1 Arrestatieteam Commandovoertuig.
– Mobiele Eenheid, 2e Sectie Daarmee krijg je toegang tot 3 extra Flexvoertuigen.
– Mobiele Eenheid, Aanhoudingseenheid. Daarmee krijg je toegang tot 1 voertuig per post.
– Arrestantenvervoer. Daarmee krijg je toegang tot 2 DB-AV voertuigen per post.

Waterredding

Met dit gebouw en een combinatie van deze voertuigen is het mogelijk verschillende posten van de KNRM en/of reddingsbrigade te bouwen.
Dit betekent dat de Reddingsbrigade nu ook bijstand kan verlenen bij bestaande waterongevallen in het spel. Dit maakt dat deze update ook in het binnenland kan worden gebruikt en de voertuigen op de binnenwateren kunnen worden ingezet.
Om de voertuigen te laten uitrukken is een opleiding aan het spel toegevoegd. Dit is de opleiding ‘Waterredding’ De opleiding is aan de SAR academie toegevoegd.
De opleiding duurt Waterredding (3 dagen). Vergeet ook niet om deze opgeleide mensen vast aan de voertuigen toe te wijzen.
De inzetten spelen zich voornamelijk af op de POI’s ‘Strand’, ‘Strandopgang’ en ‘Duinen’.

DAT-RB: Het dienstvoertuig van de Reddingsbrigade Benodigd een speciale opleiding op een school. (Waterredding)  Min. 2 personen Max. 4 personen 7.500 Credits of 15 Coins
KHV: Het kusthulpverleningsvoertuig van de KNRM Benodigd een speciale opleiding op een school. (Waterredding)  Min. 2 personen Max. 6 personen 8000 Credits of 15 Coins
BA-RB: Een nieuwe bootaanhanger. Het gaat hier om een aanhanger dat een trekkend voertuig nodig heeft. (DAT-RB, KHV) 5.000 Credits of 15 Coins

Voor de gegevens van de bezetting van elk voertuig: klik hier (google spreadsheets)Personeel

Als een wervingsactie loopt, krijg je per nacht 1 nieuw lid bij je post er bij. Verplaatsen van personeel kan niet.
Wervingsactie: Gratis
Loon/Salaris: Geen
Direct iemand aannemen: 5 Coins

Kustwacht

 

Opleidingen

Een training geven en krijgen is gratis tenzij je er meer haast achter wilt zetten. Met Coins kun je de training versnellen. Als een cursus gestart is maakt het niet uit of je 10 deelnemers of 1 deelnemer laat deelnemen.

Brandweeracademie
Verkenningseenheid Brandweer (3 dagen)
Hoofd Officier van Dienst – Brandweer (7 dagen)
Adviseur Gevaarlijke Stoffen (6 dagen)
Brandweerchauffeur-zwaar (2 dagen)
Duiker/Duikploegleider (7 dagen)
Vliegtuigbrandbestrijding (7 dagen)
Airport Fire Officer / On Scene Commander (7 dagen)
Oppervlakteredder (7 dagen)
Voorlichter (5 dagen)

Universiteit Faculteit Geneeskunde
Opleiding MMT Arts (7 dagen)
Officier van Dienst Geneeskundig (11 dagen)

Politieacademie
Politiehelikopter (7 dagen)
Officier van Dienst Politie (7 dagen)
Mobiele Eenheid (4 dagen)
Hondengeleider (7 dagen)
Operator AT (10 dagen)
Biketeam (3 dagen)
ME- Aanhoudingseenheid (5 dagen)
Bereden Brigade (4 dagen)

SAR academie
SAR Helicopter (7 dagen)
Water handhaving (5 dagen)
Groot vaarbewijs (7 dagen)
Waterredding (3 dagen)

Inzetten/Patiënten
Inzet direct afronden: 2 Coins
Teaminzet vaker dan de 24 uur regel starten: 10 Coins
Patiënt uit ziekenhuis ontslaan: 1 Coin
Arrestant uit cel ontslaan: 1 Coin

Team
Team aanmaken: 25 Coins
Naam van het team aanpassen: 10 Coins (alleen door Admins)

Nog een paar extra tips

 • Niet alle inzetten lossen zichzelf op na 24 uur. Het kan tussen de 24 uur tot 48 uur duren voordat een melding (na moment van verkrijgen zonder activiteit) verdwijnt.
 • Nieuwe meldingen worden alleen gegenereerd wanneer je online bent. De snelheid waarmee deze meldingen gemaakt worden ingesteld via Profiel -> Inzet snelheid
 • Het maximaal aantal inzetten in de lijst hangt af van het aantal posten dat je hebt.
 • Er is steeds 1 inzet meer dan het meeste aantal posten van een soort. (Hierbij speelt de Ambulance-uitbreiding mee als ambulancepost)
  Als je 6 brandweerposten en 3 ambulancestandplaatsen hebt zul je maximaal 7 meldingen hebben.
  Als je 12 brandweerposten en 14 ambulancestandplaatsen hebt zul je maximaal 15 meldingen hebben.
  Teaminzetten (grote inzetten) van andere spelers tellen niet mee.
 • Voor de onderverdeling van de meldingen geld: Hoe hoger het aantal van een type post is, hoe meer van dit type meldingen je zult krijgen.
 • De locaties waar de inzetten plaatsvinden gaat als volgt: Bij één post bevinden de meldingen in een straal van 5 km rondom de post, bij twee posten is het 7 km, en vanaf 3 posten zullen ze 10 km rondom je post plaatsvinden. Gemeentegrenzen, obstakels zoals rivieren of spoorlijnen kunnen helaas niet onderscheiden worden wat betekend dat je auto’s verder om moeten rijden via een overgang of brug om aan de andere kant te komen.
 • Bij een nieuwe post gaat ook de moeilijkheidsgraad verder omhoog om nieuwe type meldingen te krijgen. Elke melding kan bij elke post in de buurt verschijnen. Bij meer posten zijn natuurlijk ook gespecialiseerde voertuigen benodigd. Houd er dus rekening mee dat deze voertuigen soms ver moeten rijden naar de melding.

Gebouwencomplex.

Heb je ook meerdere gebouwen bij elkaar in de buurt staan omdat ze in werkelijkheid gewoon één groot gebouwencomplex zijn? Je kunt dit nu ook in Meldkamerspel nabootsen! Voeg tot vijf gebouwen samen tot één groot gebouwencomplex en zorg zo voor een veel beter overzicht op de kaart. 

Je kunt een gebouwencomplex maken door een van je bestaande gebouwen te upgraden naar een Gebouwencomplex. Zodra deze uitbouw klaar is kun je maximaal vier gebouwen aan het eerste gebouw toevoegen, voorwaarde is wel dat deze zich binnen een straal van 10 km van het eerste gebouw bevinden. Het gaat hierbij alleen om de standaardgebouwen: De brandweerkazerne, het politiebureau en de ambulancestandplaats. Om meer te weten te komen over hoe je de nieuwe gebouwencomplexen kunt gebruiken kun je ook de nieuwe FAQ-pagina bekijken.